Lietuvos pakuotojų asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

Mūsų tikslas

LPA tikslas – formuoti Lietuvai tinkamiausią produkcijos pakavimo strategiją, įsisavinti šiuolaikines pakavimo medžiagas, priemones, techniką ir technologijas.
Kartu siekiame, kad Lietuvos ūkio prekių ir produkcijos pakavimas būtų aukšto
lygio ir atitiktų šalies poreikius bei pasaulinės rinkos reikalavimus.

Kokias funkcijas atliekame

Lietuvos pakuotojų asociacija gina savo narių teises ir teisėtus interesus bei siekius
valstybinėse, tarptautinėse ir visuomeninėse įstaigose ir organizacijose; atstovaujame Lietuvą ir jos pakuotojus WPO (Pasaulinėje pakavimo organizacijoje) ir EPIC (Europos pakavimo institucijų konsorciume).

Kaip siekiame savo tikslų
  • Plėtojame ryšius tarp Lietuvos ir užsienio pakuotojų
  • Formuojame palankią visuomenės nuomonę asociacijos narių atžvilgiu
  • Kaupiame techninę, teisinę bei kitą informaciją, susijusią su pakavimu
  • Leidžiame ir platiname šviečiamąją, informacinę bei reklaminę medžiagą
  • Organizuojame pakavimo srities darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą
  • Rengiame ir dalyvaujame pakavimui skirtuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje
  • Prisidedame prie tikslinių programų, įstatymų ir kitų norminių aktų regimo
  • Organizuojame jų vykdymą, sudarome specialistų grupes pakavimo problemoms spręsti
  • Dalyvaujame tarptautinėse pakavimo programose