Susivieniję dėl geresnės pakavimo strategijos

Mūsų tikslas: formuoti Lietuvai tinkamiausią produkcijos pakavimo strategiją, įsisavinti šiuolaikines pakavimo medžiagas, priemones, techniką ir technologijas.

Ką veikia LPA?

Daugiau apie LPA veiklą

Lietuvos pakuotojų asociacija vienija juridinius ir fizinius asmenis, kurių veikla susijusi su produkcijos ir prekių pakavimu.
LPA vykdo jos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.
LPA gina asociacijos narių teises ir teisėtus interesus valstybinėse, tarptautinėse ir visuomeninėse įstaigose bei organizacijose.
Organizuoja pakavimo srities darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Rengia parodas, konkursus, konferencijas.

LPA nariai

Daugiau apie narius

Kodėl verta tapti LPA nariu?

Pirmieji sužinosite apie naujausias pakavimo medžiagas, priemones ir technologijas.
Prisidėsite prie Lietuvai tinkamiausios produkcijos pakavimo strategijos rengimo ir įgyvendinimo.
Dalyvausite Lietuvos pakuotojų asociacijos rengiamuose seminaruose, mokymuose ir parodose.
Per EPIC (Europos pakavimo institucijų konsorciumą) išplėsite savo užsienio partnerių tinklą.