Verslo informacija


AVAI
APLINKOS VADYBOS IR AUDITO INSTITUTAS
V I E Š O J I Į S T A I G A

Aplinkos apsaugos vadybos reikalavimų įgyvendinimas pagal ISO 14000 standartų sistemą

Išsivysčiusios Europos šalys, kovodamos už pasaulines rinkas, tobulindamos vadybą, įveda visą eilę apribojimų, kurie pasireiškia tarptautinių standartų sistemos įvedimu, t.y. kokybės ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos ISO 14000 ir darbo saugos ISO 8000, apibrėžiančiais integruotą vadybą. Tik esant sertifikuotai aplinkos vadybai, įmonė gali įrodyti savo klientams ir partneriams, valstybės institucijoms, bankams savo pasiruošimą aplinkosaugoje. Tai rodo ir Lietuvos aplinkosaugos strategijos reikalavimai, nurodantys, kad Lietuvai esant ES nare, viešuosiuose pirkimuose prioritetas bus teikiamas įmonėms, turinčios sertifikuotą aplinkos vadybos sistemą. Šių uždavinių sprendimui reikalingas didelis paruošiamasis darbas, ir jau šiandien nesiimant reikalingų priemonių, t.y. įmonės ruošimo šių standartų įgyvendinimui, artimiausioje ateityje galima atsidurti labai sudėtingoje ir nepalankioje situacijoje.

Viešoji įstaiga "APLINKOS VADYBOS IR AUDITO INSTITUTAS" (toliau AVAI) rengia seminarus, konsultacijas, padeda įmonėms įgyvendinti aplinkos apsaugos vadybos reikalavimus pagal EN ISO 14000 standartų sistemą, suteikiant pilną paramą sertifikavimui. Mažoms ir vidutinėms įmonėms (iki 250 darbuotojų) AVAI suranda fondus ISO 14000 diegimo išlaidų daliai padengti. AVAI paruošė metodiką ir išleido leidinį "APLINKOS APSAUGOS VADYBA. ISO 14000", kuriame pateikiama aplinkos apsaugos vadybos ISO 14000 serijos standartų, skirtų aplinkos apsaugos auditui, apžvalga bei medžiaga, skirta aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimui ir sertifikavimui. AVAI, bendradarbiaudama su Lietuvos kvalifikuotais ekspertais kokybės vadybos srityje, diegia ir integruotą vadybą (ISO 9000 + ISO 14000).

Jei Jūsų organizacijos būtų suinteresuotos aplinkos vadybos sistemų diegimu ar spręsti kitas aplinkos apsaugos problemas, prašome kreiptis:

VšĮ "Aplinkos vadybos ir audito institutas", Dominikonų 4, LT-2001 Vilnius, tel.: (8 5) 2615545, tel./faksas (8 5) 2123879, e-mail: info@iea.lt