Lietuvos Pakuotojų Asociacijos taryba


Prezidentas:Faustas Keršys, UAB BALTGINA generalinis direktorius.

Liuda Bansevičienė, vykdančioji direktorė.

Viceprezidentai:

Vita Matulienė, UAB MAKSIMA juristė.

Dr. Alis Lebedys, KTU Pakavimo tyrimų centro vyr. moksl. bendradarbis.

Asociacijos taryba:

  1. Faustas Keršys, UAB BALTGINA direktorius.

  2. Prof. Vytautas Ostaševičius,  Kauno technologijos universitetas.

  3. Virginijus Gumbaragis, UAB PAKMARKAS direktorius.

  4. Doc. Alis Lebedys, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras.

  5. Aidas Gžibovskis, AB FASA generalinis direktorius.

  6. Mindaugas Melys, UAB PAKMA generalinis direktorius.

  7. Vita Matulienė, UAB MAKSIMA juristė.

  8. Arūnas Bražinskas, UAB RUMEKS NNZ direktorius.

  9. Greta Venskienė, UAB STARNA komercijos direktorė.

  10. Alvydas Stulpinas, UAB Putokšnis direktorius.