Kaip tapti LPA nariu?


Įstojimo sąlygos:

Jums tereikia užpildyti pareiškimo kopiją ir atsiųsti mums el.p.: liuda@packing.lt arba adresu - Karaliaus Mindaugo 21, 44295 Kaunas, Lietuvos Pakuotojų Asociacija, Liudai Bansevičienei.


Privalumai:

 • LPA yra tikroji WPO - Pasaulinės Pakuotojų Organizacijos - o nuo 2007 m. ir EPIC – Europos pakavimo institucijų konsorciumo, nare. Tai suteikė galimybę kiekvienam Asociacijos nariui patekti į EPIC tinklapį ir pranešti apie save Europos rinkai.

 • Būdami šių dviejų didžiausių pakavimo institucijų nariais, pastoviai gauname naujausią informaciją apie pakavimą visame pasaulyje. Ši informacija kaupiama Informaciniame-konsultaciniame centre,  LPA būstinėje, Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 21. Susirašinėdami su įvairių pasaulio šalių pakavimo firmomis, gauname nemažai pasiūlymų būti jų atstovais mūsų šalyje. Visa tai, bei informaciją apie įvairiausius renginius vyksiančius įvairiose šalyse, neretai ir su nemokamais pakvietimais į juos platiname Asociacijos narių tarpe.

 • Lietuvos Pakuotojų Asociacija aktyviai dalyvauja įvairių įstatymų, susijusių su produkcijos pakavimu ir atitinkančių ES reikalavimus  rengime bei jų svarstyme Seime, Aplinkos bei Ūkio ministerijose, o Asociacijos viceprezidentas Aleksas Varna yra Smulkaus ir vidutinio verslo prie Ūkio ministerijos Tarybos narys.

 • Asociacija inicijuoja savo narių susitikimus - seminarus su šių institucijų specialistais, kuriuose mūsų nariai turi galimybę išsiaiškinti painias eksporto-importo, muitų, pakuočių apmokestinimo ir kitas juos dominančias problemas bei gauti informaciją apie naujausius ES dokumentus, susijusius su pakavimu, jų pakeitimus bei   papildymus.

 • Užmezgėme ryšius su profesionaliausia verslą skatinančia organizacija VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“, kurios misija - padėti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje bei eksportuoti, teikiant mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių paieškos paslaugas, panaudojant efektyvią organizacijos struktūrą bei partnerių tinklą. Viena šios programos sričių – Verslo misijų bei dalyvavimo tarptautinėse parodose bendrame Lietuvos stende organizavimas bei dalinis jų  finansavimas.

 • Su turizmo agentūra AUTARĖ pasirašėme sutartį, kuri numato abiejų institucijų  bendradarbiavimą organizuojant parodas įvairiose pasaulio šalyse, taikant Asociacijos nariams specialias nuolaidas už išperkamą plotą. Pagal šią sutartį  Agentūra  įsipareigojo pagal Asociacijos narių pageidavimus organizuoti Verslo misijas į įvairias pasaulio šalis bei organizuoti susitikimus su  tų šalių verslo struktūromis

 • Asociacijos būstinėje veikia pastovi mūsų narių-firmų gaminių bei prospektų ekspozicija-paroda. Norėdami gauti informaciją apie mūsų narių - pakavimo firmų gaminamą produkciją, būstinę aplanko bei teiraujasi telefonu įvairūs klientai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių, neretai net iš užsienio. Jie domisi mūsų pakavimo firmų veikla, jų gaminiais. Pakuotojų Asociacija kviečia savo narius šioje būstinėje organizuoti savo firmų prisistatymus.

 • Asociacijos nariai nemokamai reklamuojami Internete. Asociacijos puslapis lietuvių, anglų ir rusų kalbomis adresu www.packing.lt  suteikia pilną informaciją klientams įvairiose pasaulio šalyse apie mūsų Asociacijos narių - firmų veiklą pateikia  jų rekvizitus.  

 • Lietuvos Pakuotojų asociacija palaiko glaudžius ryšius su Ūkio ministerija, kuri kiekvienais metais skiria subsidijas už dalyvavimą parodose bendrame Asociacijos stende.
 • Asociacija pastoviai organizuoja seminarus, kuriuose mūsų nariai turi galimybę susitikti su įvairių vyriausybinių institucijų ir Seimo atstovais, išsiaiškinti painias eksporto - importo, muitų, pakuočių apmokestinimo ir kitas juos dominančias problemas.
 • Verslo pažanga neįmanoma be mokslo pažangos, tą seniai suprato pažangiausi Lietuvos verslo atstovai. Norėdami padėti savo nariams neatsilikti nuo gyvenimo ir supažindinti juos su naujausiais mokslo pasiekimais, kuriuos jie galėtų įdiegti savo versle, pradėjome aktyviai bendradarbiauti ir organizuoti susitikimus su Kauno technologijos universiteto mokslininkais, kviečiame juos dalyvauti bendruose projektuose ES struktūrinių fondų paramai gauti. Specialistai aktyviai bendrauja su firmomis, atlikdami pakuočių ir pakavimo medžiagų tyrimus, jų tinkamumo įvertinimą įvairioms medžiagoms pakuoti, barjerines medžiagų savybes bei jų migraciją.

 • Lietuvos Pakuotojų Asociacija iniciatyva Kauno technologijos universitete pradėti rengti pakavimo specialistai.

 • Nuo 2008 m. rugpjūčio 1d. ES valstybėse įsigalioja Europos Bendrijos Komisijos reglamentas dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos. Plačiau...Lietuvos Pakuotojų Asociacija parengė GGP (Geros gamybos praktikos) taisykles. Plačiau... Šios taisyklės yra Lietuvos Pakuotojų Asociacijos nuosavybė ir tik ji turi teisę jas platinti. Norintieji jas įsigyti gali kreiptis į Lietuvos Pakuotojų Asociaciją tel. 37 323775, mob. tel. + 370 686 09246 arba el. p.: liuda@packing.lt   

 • Norėdami padėti savo nariams GGP diegimo darbuose, suformavome specialistų grupę prie KTU, kurie ne tik padės įdiegti GGP įmonėje, bet ir išduos sertifikatą, liudijantį GGP įmonėje faktą. Šiai veiklai vykdyti  gavome  Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą ir jau pradėjome veikti.

   
 • LPA tikslas - apjungti visas institucijas, užsiimančias pakavimu Lietuvoje. Tik dirbdami kartu daugiau nuveiksime savo ir visų mūsų labui. Tad kviečiame įsijungti į Pakuotojų Asociacijos gretas.
   

  Pagarbiai
  Liuda Bansevičienė
  LPA vykdančioji direktorė. Tel. +370 686 09246