Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska. NIP: 777-00-00-488, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000202703, Kapitał Zakładowy: 42 310 200,00 PL. Niniejsza wiadomość trafiła na Państwa e-mail, ponieważ został on zarejestrowany w naszej bazie danych podczas targów lub Państwa adres został pozyskany z ogólnodostępnych źródeł. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać newslettera od MTP prosimy kliknąć: